MedyaFaresi MedyaFaresi

İYİ Partili Şenol Sunat iktidar vaatlerini açıkladı: Vikipedi, YouTube...

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti Grubu adına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB)ile Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesi üzerine söz alan Ankara Milletvekili Şenol Sunat, iktidar vaatlerini açıkladı.

Eklenme: 10 Aralık 2019 17:37 - Güncelleme: 10 Aralık 2019 17:39

"Milletin Tokadı" adlı oyun memleketin tüm vilayetlerinde kapalı gişe oynayacak ve sizler de kafanızı öne eğip gerçek sanatçılardan gerçek bir oyun izleyeceksiniz.

Medyafaresi.com (Ankara)

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti Grubu adına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü  (DOB)ile Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesi üzerine söz alan Ankara Milletvekili Şenol Sunat, iktidar vaatlerini açıkladı.

Hangi dünya görüşü veya siyasi söylemden yana olursa olsun tüm basın kuruluşlarının kamu ilanları gibi gelir kaynaklarından eşit ve adil bir biçimde faydalanacağını belirten Sunat, “Müdahaleci ve yasaklayıcı bir RTÜK yerine, yayın sektörünü düzenleyici ve sektörde fırsat eşitliği sağlama amaçlı bir işleve kavuşturulacak. TRT'nin öyle politik etki altında kalması engellenecek. TRT'nin herhangi bir siyasi iktidarın arpalığı ve propaganda aracı olmasına engel olunacak. Vikipedi, YouTube gibi kolektif içerik üretim mecralarına erişim kısıtlamalarının önüne geçilecek ve toplumun bilgiye erişimi sağlanacak. Yeni bir medya ve iletişim yasası hazırlanacak” dedi.

 Sunat’ın genel kurul konuşması şöyle:

İYİ PARTİ GRUBU ADINA ŞENOL SUNAT (Ankara) –RTÜK bağımsız bir kurum olarak durmuyor karşımızda. Neden var RTÜK? İktidar gücünü kullananların sopası olarak var. RTÜK neden var? Muhalif basına ceza vermek için var; havuz medyasına, yandaş medyaya, besleme medyaya arka çıkmak için var. RTÜK neyle anılıyor? Başkanının 3 ayrı yerden maaş alması ve bunu ortaya çıkaran üyesinin kanunsuzca görevden alınmasıyla anılıyor. Basın özgürlüğü var mı, değerli milletvekilleri? İnsanlar doğru haber alma hakkını kullanabiliyor mu ülkemizde? Hak getire! Nerede? İYİ PARTİ iktidarında basın özgürlüğü garanti altına alınacak sayın milletvekilleri. Halkımız, haber alma ve bilgilenme hakkını özgürce kullanacak. Bağımsız, şeffaf ve tarafsız habercilik yapılması temin edilecek. Hiçbir basın mensubu veya kuruluşu iktidarın arzu ettiği yönde haber yapmıyor diye cezalandırılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmayacak. Hiçbir gazeteci muhalif olduğu gerekçesiyle hapse atılmayacak. Basın, medya özgürlüğünü kısıtlayan güdümlü medya tröstlerinin oluşması yasayla engellenecek. Basın ve yayın sektörü holding patronlarının yönetiminden çıkartılacak. Kamu kaynakları ve gücü hiçbir şekilde basına yönelik baskı, gözdağı ve otosansür amacıyla kullanılmayacak İYİ PARTİ iktidarında. Hangi dünya görüşü veya siyasi söylemden yana olursa olsun tüm basın kuruluşları kamu ilanları gibi gelir kaynaklarından eşit ve adil bir biçimde faydalanacak.

Evet, İYİ PARTİ iktidarında RTÜK'ün siyasi etkiden uzaklaşması sağlanacak. Müdahaleci ve yasaklayıcı bir RTÜK yerine, yayın sektörünü düzenleyici ve sektörde fırsat eşitliği sağlama amaçlı bir işleve kavuşturulacak. RTÜK'ün internet medyasını denetim yetkisi de elinden alınacak. Evet, özellikle seçim dönemlerinde tüm siyasi partilere, kendilerini kamuoyuna anlatabilecekleri yeterli süre tanınacak. TRT'nin öyle politik etki altında kalması engellenecek. TRT'nin herhangi bir siyasi iktidarın arpalığı ve propaganda aracı olmasına engel olunacak. Vikipedi, YouTube gibi kolektif içerik üretim mecralarına erişim kısıtlamalarının önüne geçilecek ve toplumun bilgiye erişimi sağlanacak.

Yeni bir medya ve iletişim yasası hazırlanacak. Siyasi otoritenin müdahalesinden uzak, kurumsal yapı tesis edilecek, medya ve iletişim meslek odaları kurulacak. Evet, Atatürk'ümüzün ata yadigârı Anadolu Ajansının, yansız ve doğru haber veren, uluslararası alanda saygın bir haber ajansına dönüşebilmesi için gerekli düzenleme ve destekler öncelikli olarak uygulamaya konulacaktır. Yerel medyanın gelişimi için gereken özen gösterilecektir. Partimizin iktidarında -Allah nasip etsin- sansür konusunda Avrupa Birliği kriterleri esas alınacaktır.

Devlet Tiyatroları 2010 yılından beri kadrolu sanatçı, rejisör almıyor boş kadro olmasına rağmen, 400'e yakın kişi emekli olmuş veya ayrılmış olmasına rağmen. Birçok oyun yevmiyeli oyuncularla oynanıyor. Bu modern kölelik değilse nedir sayın milletvekilleri? Aynı sorun sahne arkasında çalışan teknik personel için de geçerli. Kadro alamıyorlar ve çok sıkıntılı bir çalışma ortamında hayatlarını sürdürüyorlar. Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde personel kısıtlaması dolayısıyla teknik personel on sekiz saatlere varan çalışmalar yapıyor. Öte taraftan, bütçe yetersiz denilerek turneler iptal ediliyor. Yine, özel tiyatrolara verilen destek çok yetersiz. Sayın Bakan o gün Plan ve Bütçede açıkladı "256 özel tiyatroya 6 milyon 102 bin lira yardım yapıldı." dedi ama böldüğümüz takdirde, eşit böldüğümüz takdirde 20 bin lira gibi bir rakam düşüyor tiyatro başına. Birilerine daha fazla veriliyor, birilerine daha az veriliyor. Onun için Sayın Bakan, altyapıyı güçlendirecek yardımlara ihtiyaç var. Bir kere salon sayısı Anadolu'da büyük şehirlere oranla hâlâ yeterli değil. Maliyet her geçen gün artıyor, sigorta primleri ve KDV gibi. Vergi yükü gibi sorunlar özel tiyatronun en büyük sıkıntısı. Tahsis edilen salonların kirası da astronomik düzeyde. Yine sansür ve baskı alabildiğince yayılmış durumda. Oyun yazarlarının, rejisörlerin, oyuncuların en küçük eleştirel ya da muhalif görüşü soruşturma, kovuşturma olarak kendilerine geri dönüyor.

Sayın milletvekilleri, ülkemizde Türk milletinin figüran yapıldığı, baş aktörlerin profesyonel pazarlamacı olduğu, senaryonun ulus ötesi şirketlerce yazıldığı büyük bir tiyatro oyununu on yedi yıldır seyrediyoruz, milletimize seyrettiriliyor ve her yıl değişik versiyonlarla sahne açılıyor. Artık Türk milletini kandıramayacak, bu oyunu zorla seyrettiremeyeceksiniz. Tarih yine gerçeği yazacak "Milletin Tokadı" adlı oyun memleketin tüm vilayetlerinde kapalı gişe oynayacak ve sizler de kafanızı öne eğip gerçek sanatçılardan gerçek bir oyun izleyeceksiniz.