MedyaFaresi MedyaFaresi

İYİ Parti’den Düzce için kanun teklifi

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesine dair ilgili kanunda değişiklik yapılması için kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Eklenme: 24 Temmuz 2019 11:41 - Güncelleme: 24 Temmuz 2019 11:44

Teklifin gerekçesinde, “Sel felaketi ve toprak kaymasından zarar gören ilçe belediyelerimizin de İller Bankası’na olan borcu ertelenmeli, bölgenin eski haline kavuşması için hızlı ve düzenli bir çalışma başlatılmadır” denildi.

 “BÖLGE AFET BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLMELİ”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Türkkan, bölgede meydana gelen sel felaketi sonucu, vatandaşların konut, iş yerleri ve tarım alanlarının “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kapsamına alınarak bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi ve ilgili kanun çerçevesinde afetzedelerin yardım alabilmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 27- Düzce İli Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka İlçeleri ve çevresinde 18/07/2019 tarihinde meydana gelen ve genel hayata etkili olan sel felaketi ve toprak kayması sonucu bu bölge afet bölgesi ilan edilmiştir.

Bu afet bölgesi ilan edilen yerlerde vatandaşların afetten zarar gören konut, işyerleri ve tarım alanları için alacakları yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür.

(Turkiyegundemi.com)