MedyaFaresi MedyaFaresi

IPTV yayın hakları ile ilgili RTÜK'ten açıklama geldi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğine ilişkin olarak bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Eklenme: 22 Temmuz 2010 11:22 - Güncelleme: 05 Nisan 2016 16:42

IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği Ön Denetim İçermemektedir.

Resmi Gazetenin 17 Temmuz 2010 tarihli ve 27644 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğine ilişkin olarak bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Söz konusu yönetmelik; yayıncı kuruluşların IPTV yayın lisans ve izni almaları için yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerle, IPTV yayın lisans ve izni verilme esas ve usullerini ve bu yayınların iletimini sağlayacak IPTV platform işletmecilerinin yükümlülüklerini belirlemektedir.
Bu kapsamda, IPTV platform işletmecileri, Üst Kurulca uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerini program katalogundan çıkarmakla ve isteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirmekle de yükümlüdürler. Yönetmelikte yer alan bu hükümler, IPTV platform işletmecilerinin program kataloglarının Üst Kurulca önceden denetleneceği ve uygun görülmeyen isteğe bağlı yayın hizmetlerinin listeden çıkarılacağı anlamını taşımamaktadır.
Program katalogu, tıpkı yayın kuruluşlarının "yayın akış listesi" gibi "isteğe bağlı hizmetler kapsamındaki içeriği gösteren listeyi" ifade etmektedir. Yayıncı kuruluşların yayın akış listelerini bildirme yükümlülüğüne benzer şekilde, yönetmelik,  platform işletmecisine isteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirme yükümlülüğünü getirmekte, ancak katalogda yer alan içerikle ilgili Üst Kuruldan herhangi bir ön izin alınmasını veya Üst Kurulca ön denetim yapılmasını içermemektedir. Mevcut mevzuat gereğince yayın kuruluşları için yayın akışlarının Üst Kurula bildirilmesi nasıl ki bir ön denetim anlamına gelmiyorsa, IPTV platform işletmecileri için aynı mahiyetteki program katalogunu bildirmek de bir ön denetim değildir.
Diğer yandan, yönetmelikte, IPTV platform işletmecilerinin yükümlülükleri arasında yer verilen, "Üst Kurulca uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerinin program katalogundan çıkarılması" hükmü de bir ön denetim ya da sansür anlamına gelmemektedir. Program katalogundaki isteğe bağlı yayın hizmetlerinin 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen hükümlere uygunluğu platform işletmecisinin yükümlülüğü kapsamındadır. Listede yer alan isteğe bağlı yayın hizmetlerinin denetimi ancak yayından sonra mümkündür.