MedyaFaresi MedyaFaresi

İçki yasağına yargıdan iptal kararı!

Afyon'da il sınırları içerisinde açık alanlarda içki içilmesini yasaklayan Valilik genelgesini mahkeme iptal etti!

Eklenme: 27 Mart 2013 14:21 - Güncelleme: 03 Mart 2016 19:48

Vali İrfan Balkanlıoğlu imzasıyla, geçen yıl 27 Nisan'da yayınlanan ve il sınırları içerisindeki açık alanlarda, her türlü alkollü içki tüketilmesini yasaklayan genelge yayınlanmıştı. Genelgede 'kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda veya mesken mahallerde karayollarında umuma mahsus yerlerde, umuma mahsus park ve bahçelerde ören yeri gibi alanlarda her çeşit taşıma araçlarının içerisinde açıkta alkol içilmesi veya satışının' yasak olduğu belirtilmişti.

Bu genelgenin yürürlüğünün durdurulması için bir vatandaş Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

VALİLİĞİN İLGİNÇ SAVUNMASI

Mahkemeye savunma gönderen Afyonkarahisar Valiliği açık alanda içki içilmesini yasaklama gerekçesi olarak 'Alkol kullananların şehrin belirli alanlarını mesken tuttuğunu, buralarda taşkınlık yapıldığını, özel araçlarda içki tüketiminin alışkanlık haline getirildiğini ve alkollü araç kullanılarak trafik kazalarına neden olunduğunu, bu nedenle ilde olası trafik kazalarının önlenmesi, kamunun rahatsız edilmesinin engellenmesi amacı idari tedbir olarak düzenlemenin yapıldığını' kaydetti.

YASAĞIN DAYANAĞI YOK

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nce geçen 27 Şubat'ta verdiği kararda genelgeyi iptal etti. Mahkemenin kararında, valiliğin savunmasına karşılık, Trafik Kanunu ile ilgili yasal düzenleme bulunduğunu, alkollü araç kullananlara ne tür işlemler yapılacağının 2918 sayılı kanun ile belirlendiğini, ayrıca alkollü olarak başkalarının huzurunu bozanlara verilecek cezanın ne olduğunun kanun maddesi ile belirlendiğinden, denetim konusunda kolluk yetkisi bulunan valiliğin bunun yerine yasal dayanağı ve yetkisi olmadan yasaklama kararı aldığına dikkat çekildi.

GENELGE ANAYASA'YA AYKIRI

Mahkeme iptal gerekçesinde Afyonkarahisar'da içki içilmesinin yasaklanmasına ilişkin idari kararın yasa ile koruma altına alınmamış ve herhangi bir yasaklama öngörülmemiş, pek çok alana ilişkin bir düzenleme olması nedeniyle Anayasa'nın 13. maddesinde benimsenen yasallık ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.

Ayrıca belirtilen yasak konusunun mevzuatta suç teşkil etmediği halde idari karar ile Kabahatler Kanunu kapsamında müeyyide getirildiğinden tüm bu yönleri ile anılan bu düzenlemenin yasal dayanaktan yoksun olduğu ve işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline 27 Şubat'ta oy birliği ile karar veren mahkeme, kararın valiliğe tebliğinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu bildirdi.

Afyonkarahisar Valiliği yetkilileri ise İdare Mahkemesi kararının henüz kendilerine ulaşmadığını kaydetti.