MedyaFaresi MedyaFaresi

Hz. Muhammed'in naaşı çalınmaktan nasıl kurtuldu?

Habertürk yazarı, tarihçi Murat Bardakçı Portekizli bir amiralin Hz. Muhammed'in naaşını çalmak için yaptığı planı yazdı..

Eklenme: 26 Temmuz 2012 17:53 - Güncelleme: 06 Nisan 2016 06:10

Mekke ve Medine 16. yüzyılda büyük bir tehlike atlatmış ve Portekizli bir amiral, Medine'ye girerek Hazreti Muhammed'in mübarek mezarını Avrupa'ya kaçırmaya kalkışmıştı. Osmanlı Beyliği'nin yeni kurulmuş olduğu 14. asrın ilk yıllarında, İslâm'ın kutsal topraklarına merkezi Kahire olan ve Haçlılar'ı Ortadoğu'dan atan güçlü Memlük devleti hâkimdi. Memlükler kuvvetli bir kara ordusuna sahip olmalarına rağmen, denizcilikte zayıf kalmışlardı. Doğu'ya uzanan ticaret yollarını ellerine geçirmek isteyen Portekizliler, Memlükler'in denizcilikteki bu zaafından istifade ederek Arabistan Yarımadası'nda stratejik mevkiler elde etmeyi başardılar. Portekizli komutan Alfonso d'Albuquerque ise, 1513'te daha da ileri giderek, Hazreti Muhammed'in Medine'deki mezarını Hristiyan topraklarına kaçırmak gibi hain ve sinsi bir plan kurdu. d'Albuquerque'in gerekçesi, Memlükler'in Kudüs'teki kutsal yerleri ziyaret eden Hristiyanlar'dan vergi almalarıydı. Ama, Osmanlılar'ın Memlükler'i tarih sahnesinden silerek Ortadoğu'ya ve kutsal topraklara hâkim olmaları bu planı bozdu.

İSLÂM'I SÜRME NİYETİ
Portekizliler 15. yüzyılın sonlarında Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint Okyanusu'na ulaşmış ve gözlerini Arabistan'a dikmişlerdi. Memlük Devleti, Cidde'ye çıkan ve hattâ Mekke ile Medine'yi bile tehdit eden Portekizliler'in ilerleyişini durduramıyordu. Hint Okyanusu'ndaki Portekiz donanmasının kumandanı olan Alfonso d'Albuquerque, korkunç planını işte bu sırada hazırladı. Niyeti sadece peygamberin mezarını çalmak değil, Müslümanlar'ı İslam'ın kutsal topraklarından da sürmekti. d'Albuquerque'in planı, Muhammed Yakub Mughul'un "Kanuni Devri Osmanlılar'ın Hint Okyanusu Politikası ve Osmanlı-Hint Müslümanları Münasebetleri" isimli eserinde şöyle anlatılır:

OSMANLI KONTROLÜ
"Hindistan'daki Portekiz sömürgelerini muhafaza etmek ve kuvvetlendirmek için başka bölgeler de işgal edilecek, denizlere hâkim olmak maksadıyla Hürmüz Boğazı elde tutulacak, Kızıldeniz'de hâkimiyet kurmak amacıyla Aden'e girilecekti. Nil Nehri'ne yeni kanallar açılarak suyun yolu değiştirilecek, böylelikle Mısır'a büyük zararlar verilecek ama çok daha önemlisi, Hazreti Muhammed'in Medine'deki mezarı kaçırılıp bir Hristiyan memlekete götürülecekti. Portekizli komutan, planını tatbik için 1513'te harekete geçti, birçok Müslüman toprağını işgal etti ve amacına ulaşmasına Osmanlılar engel oldular. Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı ordusuyla Memlükler arasında 1516'nın 2 Ağustos günü Halep yakınlarındaki Mercidabık bölgesinde yaşanan savaş Osmanlı tarafının galibiyetiyle bitince Mısır ve Suriye Yavuz'un eline geçti. İslâm'ın kutsal toprakları da kısa bir zaman sonra yine Osmanlılar'ın kontrolü altına girdi.

PLAN HAYAL OLDU
Bu gelişmeler, Hindistan'a uzanan ticaret yollarının önemli bir bölümünün Osmanlılar tarafından hâkimiyet altına alınması demekti. Arabistan Yarımadası'ndaki Portekiz ilerlemesi de böylelikle durduruldu, Hindistan'dan Avrupa'ya yapılan mal akışı, Türkiye üzerinden sürdürülür oldu ve Alfonso d'Albuquerque'in korkunç planı da bir hayal olarak kaldı."