MedyaFaresi MedyaFaresi

Hediye uçak devletin mi Erdoğan'ın mı? Yasalar ne diyor?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jeti yasalar nezdinde değerlendirdi.

Eklenme: 19 Eylül 2018 11:44 - Güncelleme: 19 Eylül 2018 11:47

"Bu hediye uçak ki­min; devletin mi, Erdoğan'ın mı?" sorusunu yönelten Yalçın, Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül'ün makamından ayrılırken al­dığı hediyeler için,

"Kamu görevlilerine veri­len hediyelerin bedellerinin tespiti ve kayda geçirilmesi konusundaki düzenlemeler, yasalar cumhurbaşkanlarını kapsamamaktadır. Bu he­diyeler devleti temsilen cum­hurbaşkanlarının şahsına verilmektedir!" açıklamasını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Gül'ün aldığı hediyeleri Cumhurbaşkanı Ahmet Nec­det Sezer'in aksine devlete bırakmadığını kaydetti. 

Yasalar ne diyor? 

3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 'He­diye ve Hibe' başlıklı 14. maddesine göre kamu görevlisi açısından hediyenin 10 gün içinde defterdarlığa değer takdi­ri için gönderilmesi gerektiği, hediyenin kanunda belirtilen değeri aşması halinde ise, hediyenin ilgilinin çalıştığı kuruma verilmesi gerektiği, aksi davrananlar hakkında 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezası olduğu bildirilmekte.  

Soner Yalçın'ın "Uçağın sahibi devlet mi, Erdoğan mı?" başlığıyla (19 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle: 

"Kamu görevlilerinin nüfuzu­nu kullanarak hediye alma­sı Osmanlı Devleti'nde nere­deyse “geleneğe” dönüştü! Türkiye Cumhuriyeti bu kötü davranışın/rüşvetin önüne geçmek için “kılı kırk yararca­sına” titiz davrandı.

Bu nedenle…

A. Gül açıklaması

Gerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu…
Gerek, 5176 sayılı Etik Kanun…
Gerek, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu…
Ve gerekse, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ka­rarlar kamu görevlilerinin aldığı “hediye” konusunu ayrıntılı ele alır…
Yasalara göre kamu görevlisi açısından “hedi­ye”; devlet memurunun ta­rafsızlığını, performansı­nı, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da do­laylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat olarak tanımlanmıştır.
Örneğin… 3628 sayılı kanunun 3. maddesinde şu yazılı:
– Kamu görevlileri, aldıkla­rı tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe ni­teliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay için­de kendi kurumlarına teslim etmek zorundadır.
Keza.
Bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliğin “He­diye ve Hibe” başlıklı 14. maddesinde de şu var:
– Hediyenin 10 gün içinde defterdarlığa değer takdi­ri için gönderilmesi şarttır. Hediyenin kanunda belirtilen değeri aşması halinde ise, hediyenin ilgilinin çalıştığı kuruma verilmesi gerekir. Bunun aksine davrananlar hakkında 3 yıldan 5 yıla varan hapis cezası söz konusudur!
Peki…
Yasalar -yönetmelikler bu kadar ayrıntılı olsa da uma­rım, dünyanın en pahalı hediyesini/ uçağı Erdo­ğan'ın şahsi mal bildiriminde görmeyiz! Şundan:
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül makamında ayrılırken al­dığı hediyeler için şöyle dedi:
“Kamu görevlilerine veri­len hediyelerin bedellerinin tespiti ve kayda geçirilmesi konusundaki düzenlemeler, yasalar cumhurbaşkanlarını kapsamamaktadır. Bu he­diyeler devleti temsilen cum­hurbaşkanlarının şahsına verilmektedir!”
Ve Cumhurbaşkanı Gül aldığı hediyeleri -Ahmet Nec­det Sezer'in aksine- devlete bırakmadı!
Şimdi söyleyin bakalım:
Bu hediye uçak ki­min; devletin mi, Erdoğan'ın mı?"

Yazının tamamı için tıklayın