MedyaFaresi MedyaFaresi

HDP’li Kemal Peköz TKİ’nin uğradığı zararı Cumhurbaşkanı yardımcısına sordu

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, 2017-2018 yıllarına ait Sayıştay Raporunda rödovans sözleşmeleri ve kurum zararına dikkat çekilen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’yla ilgili önemli noktalara dikkat çekti.

Eklenme: 14 Ocak 2020 14:35 - Güncelleme: 14 Ocak 2020 14:38

Sayıştay denetçileri rodövans sözleşmelerinde TÜFE yerine PTF esas alınarak yapılan hesaplama sonucu; Kolin Termik Santrali’nden kömür sahalarında yapılan üretim dolayısıyla 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 2.804.760,63 eksik tahakkuk yapıldığını tespit etmiş ve bu eksik miktarın bu zamana kadarki ilave gelir kaybı ile yasal faizinin ilgili firmalardan talep edilmesini önerdi.

Medyafaresi.com (Ankara)

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, 2017-2018 yıllarına ait Sayıştay Raporunda rödovans sözleşmeleri ve kurum zararına dikkat çekilen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’yla ilgili önemli noktalara dikkat çekti.

Mevzuatlara göre, Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinde, birim fiyat belirlemede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılması gerekirken, 15 Mart 2016 tarihinde TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş tarafından bu uygulamanın iptal edildiğine dikkat çeken Peköz, “Söz konusu uygulama ile kurumun gelir kaybına uğradığı ve henüz faaliyete geçmeyen diğer termik santrallerin de devreye girmesiyle 30 yıllık projeksiyonda kurumun çok daha önemli miktarlarda gelir kaybına uğrayabileceği Sayıştay denetçileri tarafından tespit edilmiştir” dedi. Peköz, EPİAŞ’ın belirlediği Piyasa Takas Fiyatı kullanılan rödovans sözleşmelerinde AKSA Göynük Enerji Üretim A.Ş’den ve Kolin Termik Santrallerinden toplam 79.387.099,49 TL eksik tahsilat yapıldığını belirtti.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle konuyla ilgili şu soruları  yöneltti:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) 2017 ve 2018 yıllarına ait Sayıştay Denetim Raporları TBMM’ye gönderilmiştir. Mevzuatlara göre, Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinde, birim fiyat belirlemede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılması gerekirken, 15 Mart 2016 tarihinde TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş tarafından TKİ İşletme Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazı ile bu uygulama iptal edilerek termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinin tamamında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)’ın belirlediği Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’na geçilmiştir. Söz konusu uygulama ile kurumun gelir kaybına uğradığı ve henüz faaliyete geçmeyen diğer termik santrallerin de devreye girmesiyle 30 yıllık projeksiyonda kurumun çok daha önemli miktarlarda gelir kaybına uğrayabileceği Sayıştay denetçileri tarafından tespit edilmiştir.

Bu bağlamda;

1. 2017 ve 2018 Sayıştay raporlarında yer alan “rodövans birim fiyatının yıllar itibariyle güncellenmesi sonucunda mevzuata aykırı olarak fiyat farkı verilmesi ve bundan dolayı kurumun zarara (gelir kaybına) uğratılması” bulgusu Sayıştay denetçileri tarafından “mevzuat hükümlerine ve hukuka aykırı olarak işlem yapıldığı mütalaa edilmektedir” diye yorumlanmıştır. Söz konusu mütalaa ile ilgili herhangi bir kurum yöneticisi hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa yasal gerekçesi nedir? Başlatılmış ise soruşturma ne aşamadadır?

2. Rodövans sözleşmelerinde ve sözleşmelerin hazırlanmasına esas olan söz konusu mevzuatta, imza altına alınmış sözleşmelerde belirlenen rodövans birim fiyatının sonradan değiştirilebilmesine yönelik herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen dönemin Genel Müdürü Mustafa Aktaş tarafından değiştirilmesinin yasal gerekçesi nedir?

3. Sayıştay denetçileri rodövans sözleşmelerinde TÜFE yerine PTF esas alınarak yapılan hesaplama sonucu; AKSA Göynük Enerji Üretim A.Ş’den Bolu Göynük kömür sahalarında yapılan üretim dolayısıyla 2016’da 14 milyon, 2017’de 20 milyon 375 bin, 2018’de 25 milyon 231 bin TL, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde ise 16 milyon 897 bin TL olmak üzere 76 milyon 582 bin TL eksik tahakkuk yapıldığını tespit etmiş ve bu eksik miktarın bu zamana kadarki ilave gelir kaybı ile yasal faizinin ilgili firmalardan talep edilmesini önermiştir. AKSA Göynük Enerji Üretim A.Ş’den 76 milyon 582 bin TL ve bu eksik miktarın bu zamana kadarki ilave gelir kaybı ile yasal faizi talep edilecek midir?

4. Sayıştay denetçileri rodövans sözleşmelerinde TÜFE yerine PTF esas alınarak yapılan hesaplama sonucu; Kolin Termik Santrali’nden kömür sahalarında yapılan üretim dolayısıyla 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 2.804.760,63 eksik tahakkuk yapıldığını tespit etmiş ve bu eksik miktarın bu zamana kadarki ilave gelir kaybı ile yasal faizinin ilgili firmalardan talep edilmesini önermiştir. Kolin Termik Santrali’nden 2.804.760,63 TL ve bu eksik miktarın bu zamana kadarki ilave gelir kaybı ile yasal faizi talep edilecek midir?

5. Fiyat farkı uygulamasının Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereği yeraltı işletmelerine uygulanacağı hüküm altına alındığından Kolin termik santralinin enerji üretiminde kullandığı kömürü açık ocaklardan temin etmesi nedeniyle verilen fiyat farkları uygulamasına son verilecek midir? Bu uygulamadan doğan fiyat farkları Kolin Termik Santrali’nden tahsil edilecek midir?

6. Sözleşmelerde rodövans birim fiyat güncellemelerinde kullanılacağı hüküm altına alınan ÜFE endeksinin yerine 2016 yılından itibaren kullanılan PTF’nin kullanılmasından vazgeçilerek Kurum menfaatine olan ÜFE'ye göre fiyat güncellemelerine tekrar dönmeyi planlıyor musunuz?

7. “Rodövans birim fiyatının yıllar itibariyle güncellenmesi sonucunda mevzuata aykırı olarak fiyat farkı verilmesi ve bundan dolayı kurumun zarara (gelir kaybına) uğratılması” bulgusu 2017 Sayıştay Denetim Raporunda yer almasına ve Sayıştay denetçileri tarafından “mevzuat hükümlerine ve hukuka aykırı olarak işlem yapıldığı mütalaa edilmektedir” diye yorumlanmasına rağmen uygulama neden devam ettirilmekte ve KTİ zarara uğratılmaktadır