MedyaFaresi MedyaFaresi

Hakaret suç olmaktan çıkartılmalı!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hakaret eyleminin suç olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Eklenme: 11 Ekim 2013 13:10 - Güncelleme: 31 Mart 2016 19:38

Hakaret suçunda uygulanan “hapis cezası”nın demokratikleşme paketi çerçevesinde “adli para cezası”na çevrileceği yönündeki haberleri değerlendiren TGC Yönetim Kurulu, “Beklentimiz hakaretin suç olmaktan tamamen çıkarılmasıdır” dedi.  "Hakaret ile eleştiri arasında ince bir çizgi olduğuna” dikkat çekilen TGC Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, özellikle nefret söylemi veya şiddete çağrı içermeyen yayın ve  açıklamaların hapis cezasına konu olması;   ifade özgürlüğüne orantısız bir müdahale olarak nitelendiriliyor.

Türkiye\'de özellikle kendisini kamu denetimine açmış olan siyasetçilerin sıklıkla gazeteciler hakkında  hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaları ciddi bir sorun oluşturuyor.

Çağdaş demokrasilerin çoğunda hakaretin ceza yasalarından çıkartıldığını görüyoruz. Hakaretin var olduğu demokrasilerde ise ceza yasalarındaki hükümler  fiilen uygulanmıyor.

Türkiye’de özellikle kamu görevlilerine hakareti daha ağır yaptırımlarla cezalandıran hükümler uygulanıyor.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi\'nin  ‘Hakaretin suç olmaktan çıkarılmasına doğru’ başlıklı ve 2007 tarihli kararında açıkça Türk Ceza Kanunu\'nun kamu görevlilerine hakareti daha ağır yaptırımlara bağlayan hükmün kaldırılması gerektiği belirtilmesine rağmen bu hükümlerin sıklıkla uygulanmaya devam etmesi üzücüdür. Bu hükümlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

Gazetecilerin özellikle kamusal tartışmalara katkı sunan görüşleri veya aktarımları sebebiyle suçlu ilan edilmeleri sonucunu doğuran hakaret düzenlemelerinin ceza yasalarından çıkartılması gerektiğine inanıyoruz.

Demokratikleşme paketi çerçevesinde hakaret suçunda yaptırımın yalnızca adli para cezası olarak düzenlenmesinin planlanmasını olumlu görüyoruz ancak eksik kaldığını düşünüyoruz. Bu adımın hakaretin suç olmaktan tamamen çıkarılmasına yönelik ilk adım olmasını diliyoruz.”