MedyaFaresi MedyaFaresi

Diyarbakır Barosu, Nihat Hatipoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır Barosu Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de sunduğu iftar programında 13 yaşındaki çocuğun din değiştirmesi olayına ilişkin hem ATV yöneticilerine hem de Nihat Hatipoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eklenme: 16 Mayıs 2019 16:47 - Güncelleme: 16 Mayıs 2019 16:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda; TCK 115/3 maddesinin ihlali suç gerekçesi olarak yer aldı. 

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına avukatlar Berçem Sancar ve M.Emin Çoban imzalı dilekçede yer alan ifadeler özetle şu şekilde: 

"Farklı aidiyetlere saygıya aykırı"
Bu şov esnasında Nihat Hatipoğlu'nun "Artık sıfırsın, günahsızsın,müslümanlık kendinden önceki tüm günahları siler, sen zaten Türksün, Ermeni kökenli bir Türksün, bundan sonra adın ne olsun" gibi söylemleri, ırklar ve dinler mozaiği olan bir ülkede saygı üzerine kurulu olması gereken vatandaşlık bağına ve farklı aidiyetlere saygı duygusuna aykırıdır.

Ayrıca dini değiştirilmeye çalışan bireyin 13 yaşında bir çocuk olması, çocuğun böyle bir şovun aracı haline getirilmesi açık bir çocuk hak ihlali ve çocuğun psikososyal ve kültürel istismarıdır.

Çocuğun dininin değiştirilmesi esnasında ırkının sorulması, adının değiştirilmesi gerektiğinin empoze edilmesi şeklinde sorulan sorulara çocuğun verdiği cevaplar, hal ve hareketlerindeki heyecan, içinde bulunduğu durumun farkında olmadığını göstermektedir.

"Çocuk bedeni ve ruhunun araçsallaştırılması"
Bizler çocuk hakları savunucuları olarak "çocuk bedeninin ve ruhunun araçsallaştığı" her durum ve fiili çocuk istismarı olarak değerlendirmekteyiz.

Ulusal bir yayın kuruluşunda çocuğun rayting kaygısı güden bir şovun aracı haline getirilmesi ve şov esnasında çocuğa, üstün ırk ve ayrıcalıklı din dayatılması çocuğun bundan sonraki yaşamı ve ruhsal gelişimi üzerinde çok ciddi olumsuz etkiler yaratacaktır.

Anayasa "Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24. maddesi "Herkes vicdan,dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz." demektedir.

Hukuki delillerle ortaya konulmalı
Her ne kadar yayın esnasında çocuğun velisinin arandığına dair söylemlerde bulunulmuş ise de bu hususun hukuki delillerle ortaya konulması gerekmektedir.

Yine ifade etmek isteriz ki; yayın esnasında mağdur çocuğun velisinin aranmış olması, toplumsal baskı altına almanın diğer bir şekli olarak kabul edilerek, yaratılmak istenen algının suçtan kurtulmaya dönük olduğunu, şayet bu yol denenmiş ise de çocuğun magduriyetinin giderilmesi olarak düşünülemeyeceği ve vuku bulan eylemi suç vasfından çıkarmayacağı açıktır.

"Çocuğun yüksek yararı ilkesine aykırılık"
AİHS ''Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü'' başlıklı 9.madde 1.fıkrada ''Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir''.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 14.madde, " Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler." şeklindeki ulusal ve uluslararası mevzuatta hüküm altına alınan kanun maddelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.


Ayrıca söz konusu durum, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu tarafından güvence altına alınan "Çocuğun Yüksek Yararı" ilkesi ve 6112 sayılı Kanunun 8.madesine belirtilen yayın hizmetleri ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir.

Dilekçede sonuç olarak şu ifadeler yer aldı: Ayrıntılı izah ettiğimiz ulusal mevzuatımız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere açıkça aykırılık teşkil edecek şekilde, çocuğun din ve vicdan özgürlüğüne müdahale etmek suretiyle istismar eden kişiler ve bunun basın yolu ile yapılmasına müsaade eden yayın kuruluşu hakkında cezai işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.

Ne olmuştu?
İlahiyatçı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu, 12 Mayıs Cumartesi akşamı İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı ve televizyondan canlı yayınlanan iftar programında, 13 yaşındaki bir Ermeni çocuğun dinini Müslüman olduğu iddia edilerek, İslam'ı seçme ritüeli uygulanmıştı.

Hatipoğlu, canlı yayında "Kelime-i Şehadet" getirttiği çocuğun, ailesinin de bilgisini olduğunu söylemişti. Daha sonra çocuğun ailesi konuyla ilgili birgilerinin olmadığını açıklamıştı. (AÖ)