MedyaFaresi MedyaFaresi

Bizi asla hafife almayın! Yargıtay'dan tehdit gibi uyarı!

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker Adli Yıl açılış töreninde konuştu. İşte o konuşma!

Eklenme: 06 Eylül 2010 11:22 - Güncelleme: 30 Mart 2016 23:02
İşte konuşmasından satırbaşları;

Yargı ile ilgili Anayasa değişiklikleri büyük tartışma yaratmıştır. Biz bu değişikliklere hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktık. Adalet bir toplumda en üstün değerdir. Adaleti sağlayacak olan yargı olduğuna göre bağımsız yargı sistemini oluşturmamız gerekir. Bağımsız bir yargı da ancak bu şekilde oluşur. Adalet toplumların güvencesidir. Bağımsız olmayan yargı siyasallaşır.

YENİ ANAYASA KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNE AYKIRIDIR
Yargıda reform yapabilmek için önce sorunları tespit etmek gerekir. Yeni düzenlemede Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının çoğaltılması yerinde olsa da,üyelerin çoğunluğunun Cumhurbaşkanı tarafından ve bir kısmının da parlamento tarafından seçilmesi kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Bu yargı bağımsızlığını da tartışmaya açacaktır.

HSYK'ya Adalet Bakanı'nın başkanlık etmesi ve müsteşarın kurula üye olması kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Anayasaya göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu yetkiyi yasama yürütme ve yargı kullanır. Adalet Bakanı'nın kurulda bulunması referans olarak gösterilen belgelere de uygun düşmemektedir. Kurula üye atama yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi de eleştirilmektedir.

HSYK'NIN YARGI ÜZERİNDE VESAYETİ YOKTUR

Anayasa'da yapılan değişiklikler Yüksek Mahkeme'nin etkisini zayıflattı. HSYK üyelerin de yargı üzerinde bir vesayeti yoktur. Yapılmak istenen düzenleme gerçekleşirse kurul çalışamaz hale gelecektir. Adalet Bakanı'nın HSYK'da bulunması kurulun çalışmasının önündeki engellerden biridir. Denetimler keyfilikten uzak olmalıdır. HSYK'daki değişiklik bir güven eksikliği de getirecektir.

YARGIYA ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ TANINMALIDIR

Örgütlenme özgürlüğü demokratik hak ve özgürlükler kapsamındadır. Yargı sistemi içerisinde de yargı mensuplarının bu hakkı vardır ve büyük önem taşımaktadır. Örgütlenme özgürlüğünü engelleyerek, yürütme güdümünde oluşumlarla yeni yapılar oluşturmaktan vazgeçilmelidir.

Hukuk üstün tutuluyorsa yargının bağımsızlığı mutlaka sağlanmalıdır. Bağımsızlık tarafsızlığın en temel koşuludur. Subjektif tarafsızlık hakimin birey olarak tarafsızlığını, objektif tarafsızlık ise hak arayan üzerinde bırakılan etkidir... Meslek içi eğitimde Adalet Bakanlığı'nın etkisi kaldırılmalıdır. Eksik bilgilerle yapılan haberler mahkemenin üzerinde baskı oluşturur.

Hakim yasama ve yürütmeye karşı bağımsız olmalı ve korunmalıdır. Bağımsız olmayan bir yargının temel hak ve özgürlükleri koruması mümkün değildir.

Yargı asla hafife alınmamalıdır. Adaletin siyasallaşmasından en büyük zraarı devlet ve millet görür.