MedyaFaresi MedyaFaresi

Bekçilere geniş yetkiler geliyor

AKP, Çarşı ve Mahalle bekçilerini geniş yetkilerle donatan 18 maddelik ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ Kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Eklenme: 22 Ocak 2020 17:25 - Güncelleme: 22 Ocak 2020 17:31

15 Temmuz 2019 tarihinde İzmir'de, 20 yaşındaki O.G. isimli genç kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle üç bekçi tarafından darp edilmişti. Bu olayın ardından bekçilerin şiddete yönelik tutumları ve yetkileri tartışmaya açılmıştı.

Hülya Karabağlı - Medyafaresi.com

AKP, Çarşı ve Mahalle bekçilerini geniş yetkilerle donatan 18 maddelik ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ Kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Bazı uygulamaları eleştirilere neden olan mahalle bekçileri yeni kanun teklifinin verdiği yetkiye göre, görev saatleri içinde ve görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak. Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

“Makul gerekçeyle durdurma yapabilecek”

Makul bir gerekçeyle durdurma yetkisini kullanacak. Durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, kimliğini veya diğer belgeleri isteyebilecek. Bekçiler, durdurduğu kişi ya da aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphe uyandırması durumunda arama yapabilecek. Ancak, kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek.

“Suç alanı ve delillerin kaybolmaması için tedbirleri alacak”

Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için  tedbir alabilecek.  Olayla ilgili  varsa tanıkların kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili kılındı. 

Polis yetkisi veriliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 16. maddesi kapsamında zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak. Çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatla genel kolluk kuvvetlerine tevdi edilen görevlerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Jandarma Teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfına dahil edilecek. Teklifle, Emniyet veya Jandarma teşkilatlarında istihdam edilecek çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük ve mali hakları açısından farklılık oluşmaması sağlanacak.