MedyaFaresi MedyaFaresi

AYM'nin iptal ettiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü AKP'nin İmar Kanunu teklifinde

AKP’nin 37 maddelik kanun teklifinde AYM’nin iptal ettiği Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı köşkü projesine yol açan düzenleme dikkat çekiyor. Buna göre, Ahlat'ta, kanun teklifinde sınır ve koordinatları gösterilen, Kıyı Kanunu'na tabi bölgede, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilecek.

Eklenme: 13 Ocak 2020 21:09 - Güncelleme: 13 Ocak 2020 21:22

Hülya Karabağlı / Medyafaresi.com özel haber

AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 37 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Muş, ''Yüksek binalar yapılamayacak, kaçak binalara ceza artacak'' dedi.

37 maddelik bazı maddeleriyle dikkat çekiyor. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği  Ahlat’a  Cumhurbaşkanlığı Köşkü projesi için kapı aralanıyor. Teklifin 20 maddesine göre, Ahlat'ta, kanun teklifinde sınır ve koordinatları gösterilen, Kıyı Kanunu'na tabi bölgede, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilecek.

Teklife eklenen kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen Bitlis Ahlat’ta Van gölü kıyısında bulunan alanların Kıyı Kanununa tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı (Cumhurbaşkanlığı köşkü) yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Hatırlanacağı üzere,  Anayasa Mahkemesi Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı köşkü yapılabilmesine izin veren kanun hükümlerini iptal etmişti.

“İmar planlarında serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin değiştirilmesi”.

Teklifin 16. Maddesi,  İmar planlarında serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 1/7/2021 tarihine kadar değiştirilmesi, belirlenen tarihe kadar ilgili idaresince gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatının düzenlenememesini öngörüyor.

İmar barışından yararlanan yapıların güçlendirilmesi

Teklifin yine çarpıcı düzenlemelerinden olan 17. Maddesi İmar Kanununa geçici madde eklenerek, Kanunun geçici 16. maddesi kapsamında imar barışından yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların ilave inşaat alanı ihdas edilmemesi şartıyla güçlendirilmesine imkan sağlanıyor.

Yapının Hazineye veya belediyeye ait taşınmaz üzerine inşa edilmiş olması halinde güçlendirme için taşınmazın satın alınması, üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda üçüncü şahısların muvafakatinin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamdaki güçlendirme iş ve işlemleri yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabi olacaktır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılar uygulama dışında kalacak.

Kıyılara Millet Bahçesi yapılabilecek

Teklife göre, Kıyılara iskele yapımı önleniyor. Millet bahçesi kıyılara da yapılabilecek.    

Kıyı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak.

Ancak kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği su alanından başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığı zorunlu hallerde genişliği üç metreyi geçmeyen ve platform niteliği taşımayan rekreatif amaçlı iskeleler kurulabilecek.

Buna ilişkin usul ve esaslar Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken, diğer alanlarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek. İmar planı kararıyla kıyılarda millet bahçeleri yapılabilecek.

Büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırıldığından ve Büyükşehirlerde yer alan köyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu alanlar ilçe belediyelerinin hizmet alanına girmesi nedeniyle, İl Özel İdaresi ve muhtarların görevleri ilçe belediyelerince yürütülecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan imar planı çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının görüş bildirme süresi 15 günden 30 güne çıkarılacak; söz konusu süre içerisinde görüş bildirilmemesi durumunda olumlu görüş bildirilmiş sayılacak.

Medyafaresi.com