MedyaFaresi MedyaFaresi

Ar?n? Amca'dan m?thi? torpil !!! "Meclis'te ?al??an sekiz g?bekten bile akrabam yoktur'' dedi, kime torpil yapt??

Burcu Ar?n? haftan?n 3 g?n? yar?m mesai yap?yor, yani ayda toplam 16 g?n ?al??mas?na ra?men, 1.571,00 YTL maa? al?yor.

Eklenme: 19 Haziran 2007 15:18 - Güncelleme: 16 Kasım 2015 06:06

TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n?, ye?eni Burcu Ar?n?'? TBMM'de i?e ald?. Burcu Ar?n?, haftan?n 3 g?n? yar?m mesai yap?p okuluna devam etti. Ayda 8 g?n de haftal?k izin kulland?. Amcadan torpilli ye?en Ar?n?, ayda toplam 16 g?n ?al??mas?na ra?men, 1 milyar 571 milyon TL maa? al?yor.

Mimar olarak i?e giren Burcu Ar?n?, '??lerini aksatmamas? kayd? ile' Milli Saraylar Daire Ba?kanl???'ndan izin al?p, haftada 3 g?n 10.00-13.00 saatleri aras?nda ?stanbul Teknik ?niversitesi'nde Y?ksek lisans e?itimine devam etti.

Burcu Ar?n? b?ylelikle 5 mesai g?n?n?n 1.5 g?n?nde i?e gelmemi? oluyor. Cumartesi ve Pazar g?nleri de izin yapt??? i?in haftada 3.5 g?n ?al??m?? oluyor. Burcu Ar?n?'a ayr?ca 47 metrekare b?y?kl???nde bir lojman da tahsis edildi.

CHP konuyu Meclis g?ndemine getirdi ve Meclis kadrolar?nda ?al??an akrabam yok diyen Meclis Ba?kan? B?lent Ar?n?'? istifaya davet etti.

Meclis Ba?kan? Ar?n? ise, "Benim ye?enim mimard?r ve Milli Saraylar'da ?al???yor. Ama s?zle?meli. Benim ye?enimin kime ne zarar? var" diye konu?tu.

Etiketler : Ar?n?, Torpil