MedyaFaresi MedyaFaresi

Altaylı'yı fena kızdırdılar! Ekşi Sözlük denilen o hakaret çukuru...

Fatih Altaylı, kendisi hakkındaki entrylerin hakaret boyutuna varması üzerine Ekşi Sözlük için öyle sözler etti ki...

Eklenme: 07 Haziran 2010 12:26 - Güncelleme: 05 Nisan 2016 06:14

Karanlık maskelerin arkasından çıkacaksınız

DEĞERLİ okurlar, bugün bu sütunda Ekşi Sözlük'ün avukatlarının yolladığı tekzip metnini okuyacaksınız.
Benim onlar için bir süre önce yazdığım bir yazıya karşı yolladıkları tekzip.
Tekzipte kullandıkları dil bile Ekşi Sözlük'ün nasıl bir yer olduğunu gösteriyor.
Tabii kabahat onlarda değil. Bu hakaret dolu sözcükleri tekzip diye kabul edip bize yollayan hâkimde.
Ekşi Sözlük'e ise söyleyecek hiçbir şey yok.
Çünkü değmez.
Orada, yani Ekşi Sözlük'te gerçek kimliklerini "nick name" adını verdikleri "karanlık maskeler" arkasına gizlemiş "kim olduğu", kimin çocuğu oldukları belirsiz "tipler", sizin, benim, canlarının istediği herkesin hakkında akıllarına esen en ağır hakaretleri edecekler, birisi onlara hadlerini bildirmeye kalkınca "ağlayarak" bize hakaret edildi diye yargıya gidecekler.
Onların bana, eşime, çoluk çocuğuma hakaretleri "fikir özgürlüğü" olacak, bizim onlara verdiğimiz fazlasıyla hak edilmiş yanıt ise hakaret.
Ekşi Sözlük denilen yerde bana, bırakın beni, yakınlarıma bile ağır hakaretler var.
Ben düne kadar bütün bunlara, zavallıların kompleksleri gözüyle bakıyor, çok da ciddiye almıyordum.
Ama Ekşi Sözlük denilen o hakaret çukurunda bana edilmiş her bir hakaretin, hakkımda yazılmış her iftiranın, adımı lekelemeye yönelik her bir yalanın hesabını tek tek soracağım.
Orada benimle ilgili yazdığınız her hakareti silecek, yiyeceksiniz.
Ne kendisinin, ne anasının, ne de babasının adı belli olmayan kompleksli "maskeli yaratıkların", ne bana, ne de başkalarına hakaret etmeye, hayattaki ezikliklerinin komplekslerini kusmaya hakkı var.
Hesaplaşacağız "maskeli zavallılarla".
O "nick name"lerin
arkasına saklanamayacaksınız.
Ettiğiniz her hakaretin, yazdığınız her iftiranın hesabını vereceksiniz.
Yargı önünde. Maskeler düşmüş olarak.

 ************

CEVAP VE DÜZELTME


01.02.2010 tarihli HaberTürk Gazetesinde ve 02.02.2010 tarihinden bu yana Fatih Altaylı'ya ait fatihaltayli.com.tr adresli sitesinde yayınlanan, Fatih Altaylı'nın "Ekşimiş Ruhların Buluşma Yeri" başlıklı yazısında müvekkil şirkete ait İnternet Sitesi ve kullanıcılarına karşı hakaret içeren, müvekkil şirketi küçük düşürücü ve ticari itibarını zedeleme kastı taşıyan ifadeler nedeniyle cevap ve düzeltme talebinde bulunma gereği doğmuştur.
 
Her türlü yasal haklar saklı kalmak kaydıyla aşağıda yer alan cevap metninin Basın Kanunu' nun 14. maddesi ve 5651 Sayılı Kanun'un 9. Maddesi gereğince yayınlanmasını talep ederiz.
 
"Müvekkil şirkete ait Ekşi Sözlük İnternet sitesi Türkiye'de İnternet alanında markalaşmış ilk sitelerden biri olup, dünya üzerinde en çok takip edilen Türkçe içerikli sitelerden biridir. İntenet sitelerine ilişkin 5651 sayılı kanunun gerektirdiği tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir.
 
Ekşi Sözlük'ün yirmialtıbinden fazla yazarı ve toplam yüzellibin civarında kayıtlı kullancısı mevcut olup, onbir yıldır her kesimden ve görüşten insana fikir ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için yer sağlamaktadır. 
 
Ekşi Sözlük, herhangi bir çıkar, ideoloji veya sermaye grubunun sahipliğinde veya kontrolünde değildir. Bunun neticesinde birbirine tamamen zıt yorum, görüş, bilgi ve ideolojiler bir arada bulunabilmektedir. Türk yazılı ve görsel medyasının içinde bulunduğu vahim durumun sebeplerinden biri olan Fatih Altaylı'nın Ekşi Sözlük için kullanmayı tercih ettiği "ruhunu şeytana satmış" ve "ekşimiş ruhlar" tabirleri bu açıdan ironiktir.
 
Yazılı ve görsel medyada halen yerleşik olan uygulamanın aksine, Ekşi Sözlük'te ticari veya şahsi ilişkiler gerekçesiyle daha eşit görülen, dokunulmaz olan şahıs veya şirketler bulunmamaktadır. Bu duruşun da katkısıyla Türkiye'de ifade özgürlüğünün tam anlamda vücut bulduğu yegane yasal platform olan Ekşi Sözlük'ü yine bu nedenden dolayı "pislik çukuru" olarak nitelemek, Fatih Altaylı'nın gazetecilik etiğini, seviyesini ve hasetini ortaya koymaktadır.
 
Başından sonuna kötü niyetle yazılmış, salt Ekşi Sözlük'ü ve kullanıcılarını aşağılama kastı taşıyan yazının düşük de olsa ciddiye alınması ihtimaline binaen açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 
Saygılarımla,
EKŞİ TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
Vekili
 
Av. Başak PURUT