MedyaFaresi MedyaFaresi

4 büyük ilde yapılan önemli Gezi Parkı analizi!

YESO-DER Gezi Parkı ile ilgili önemli bir rapor yayınladı.

Eklenme: 04 Temmuz 2013 20:56 - Güncelleme: 09 Nisan 2016 13:38
14.06.2013 – 25.06.2013 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin'de yapılan araştırmada 1000 kişi ile birebir görüşüldü.

Araştırmaya göre; Medyanın hangi türevlerini takip ettikleri sorulduğunda  % 32 internet haber portallarını, %30 sosyal paylaşım ağlarını, % 16 gazeteleri, %4 radyoları ve % 7'lik kesim ise tüm medya türevlerini takip ettiğini belirtti.

% 94' ü sosyal ağların, toplumsal problemlerin farkındalığında ve örgütlenilmesinde etkili olduğunu düşünüyor. % 90 medyanın objektif bir şekilde değil de olayları sansüre uğratarak aktardığı düşünüyor. % 59' u protestoların dış basında çarpıtılmadığını % 20'si çarpıtıldığını, % 19 ' u kısmen çarpıtıldığını düşünmektedirler. % 2'lik dilim ise bukonuda kararsız kalmışlardır.

 Ankete katılan bireylere orada bulunmalarının öncelikli nedenlerini sorulduğunda: % 23'ü vicdani sorumluluktan dolayı, % 13'ü siyasi tutumlarından dolayı, % 9'u sosyal çevrenin etkisiyle, % 7' si çevreye olan duyarlılıklarından dolayı ve % 52'si saydığımız sebeplerin hepsinden dolayı orada bulunduklarını belirtti.

Olayların bu raddeye gelmesi aşamasında siyasi liderlerin söylemlerinin sürece olumsuz yönde etki ettiği görüşüne katılıyor musunuz?" sorusuna aldığımız cevapların oransal dağılımı şu şekildedir: Kesinlikle Katılıyorum %73,50, Katılıyorum %17, Kararsızım %5.50, Katılmıyorum %2.50 ve Kesinlikle Katılmıyorum %1. 


Bireylerin %82'si "Aileniz ile gezi parkı eylemleri konusunda aynı fikirde olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna evet cevabını verirken, %6'sı hayır demiştir.

Gezi Parkı olaylarının nasıl biteceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların %15'i siyasal tutumun yumuşaması yanıtını verirken, %5'i yeşile olan hassasiyetin ve doğa bilincinin oluşmasıyla sonuçlanabileceğini,%12,50'si yasaklama ve sınırlandırmaların ölçülü olmasıyla sonuçlanabileceğiniöngörmüştür.

Gezi Parkı eylemlerinin öne çıkan ayrıntıları:
•Çoğulcu bir kimliğe sahip olan,
•Çevre hassasiyeti olan,
•Daha çok 18-25 arası gençlerden meydana gelen,
•Daha çok üniversite ve lise gençliğini içerisinde barındıran,
•Siyasal partileri içerisinde tasfiye eden (İlk şekli ile) ,
•Muhalefetin yeterliliğini sorgulatan,
•Demokrasi taleplerini doğrudan isteyen (Temsiliyetsiz) ,
•Mevcut demokrasi türünü eleştiren ,(Katılımcı bir demokrasi biçimini arzu eden)
•Medyanın irtifa kaybettiğini gösteren,
•Dış mihrakların bir şehir efsanesi olduğunu ortaya koyan,
•Siyasal tutumu otoriter bulan,
•Kolluk kuvvetlerini acımasız bulan,
•Ebeveyn-Genç ortak görüşünü yansıtan ... şeklinde özetlemek kanaatimizce
doğru bir sonuç olacaktır.