MedyaFaresi MedyaFaresi

24 Haziran sonrası Anayasa'da neler değişecek?

24 Haziran’da yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkacak sonuçlar, ülkenin kaderini belirleyecek olmasının yanı sıra, Anayasa’da yapılan düzenlemeler açısından da önem taşıyor. Peki seçim sonrasında Anayasa'da neler değişecek?

Eklenme: 19 Haziran 2018 18:14 - Güncelleme: 19 Haziran 2018 18:23

Anayasa'nın ‘Bakanlıkların kurulması ve kaldırılmasını' düzenleyen 113. Maddesi ilga ediliyor

24 Haziran’da yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkacak sonuçlar, ülkenin kaderini belirleyecek olmasının yanı sıra, Anayasa’da yapılan düzenlemeler açısından da önem taşıyor.

Cumhurbaşkanının göreve başlayacağı tarihte 45 adet düzenleme yürürlüğe girecek, bazı ibarelerde değişiklik yapılarak mevzuat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre düzenlenecek. Parlamenter sisteme ait, gensoru, Meclis’in Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren 91. Maddesi, Meclis soruşturmasının düzenlendiği 100. Madde, Bakanlar Kurulu’nun kuruluşu, göreve başlaması ve güvenoyu alması, görev yaptığı dönemde güvenoyu alması, görevleri ve siyasi sorumluluğunu düzenleyen Anayasa’nın 109. 110. 111 ve 112. maddeleri de ilga edilecek.

OHAL ilanına ilişkin maddelerde değişiklik

Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek 45 düzenlemeden bazıları şöyle:

-TBMM’nin Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisini düzenleyen 91. Madde ilgası
-TBMM’nin toplanma ve tatilini düzenleyen 93. madde ki hükmün ilgası
-Gensoru usulünün düzenlendiği 99.maddenin ilgası
-96.maddede düzenlenen Bakanlar Kurulu üyelerinin TBMM’de vekaleten oy kullanmalarına imkan veren hükmün ilgası
-Meclis soruşturmasının düzenlendiği 100.maddenin ilgası
-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin düzenlendiği 107. Maddenin ilgası
- Bakanlar Kurulu’nun kuruluşu, göreve başlaması ve güvenoyu alması, görev yaptığı dönemde güvenoyu alması,  görevleri ve siyasi sorumluluğunu düzenleyen Anayasa’nın 109. 110. 111 ve 112. Maddelerde ilgası
-Bakanlıkların Kurulması ve kaldırılmasını düzenleyen 113. maddenin ilgası
-Tüzükleri ilişkin 115.maddenin ilgası
-OHAL’in ilanına ilişkin 120 ve 121. Maddelerin ilgası
- Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinin düzenlendiği 122. Maddenin ilgası 
-Bütçenin görüşülmesi, bütçelerde değişiklik yapabilme esasları ile kesin hesabı düzenleyen 162, 163 ve 164. maddesi

Bakanlar Kurulu ibaresi çıkarılıyor

-Anayasa’nın 8.maddede yer alan ‘bakanlar Kurulu’  ibaresi çıkarılıyor  
-15-17 ve 19. Maddelerde yer alan  ‘sıkıyönetim’ ibareleri çıkarılıyor
-73.maddede yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresinin ‘Cumhurbaşkanına’ şeklinde değiştiriliyor,
-82. maddede yer alan ‘Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulu’nca  verilecek geçici bir görev kabul etmesi Meclis’in kararına bağlıdır’ ibaresi madde metninden çıkarılıyor.
- Cumhurbaşkanının görev yetkilerini düzenleyen 104.madde
-Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlara ilişkin düzenlemenin yapıldığı 106.madde
-TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin yeniden düzenleme yapılan 116. Madde
-Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerin yargı denetimine açılmasına ilişkin 125. Maddede yapılan düzenleme
-Mahalli idarelerin birlik kurmalarını düzenleyen 127 maddenin son fıkrasında yapılan değişiklik

Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen madde de değişiklik

-Yükseköğretim üst kurullarını düzenleyen 131. Maddede ki ibare değişikliği
-Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu düzenleyen 131. Madde ki ibare değişikliği
-Kanunsuz emri düzenleyen 137. Madde ki ibare değişikliği
-Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. Maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yapılan ibare değişikliği
- Anayasa Mahkemesine iptal davası açma yetkisine sahip olanları düzenleyen 150. Maddesi
-Anayasa Mahkemesi’ne dava açma süresine ilişkin 151. Maddedeki ibare değişikliği
-Somut norm denetimini düzenleyen 153. madde ki ibare değişiklikleri
-155.madddenin ikinci fıkrasında düzenlenen Danıştay’ın görevine ilişkin düzenleme
-Bütçe ve kesin hesabın düzenlendiği 161. Madde
-Planlama;  Ekonomik ve Sosyal Konseyi düzenleyen 166.madelerdeki ibare değişiklikleri
-Ek mali yükümlülük koyma yetkisini düzenleyen 167. Maddesi

Hülya Karabağlı - T24

En Çok Okunan Haberler