MedyaFaresi MedyaFaresi

2009 yılında gazete ve dergilerin tirajı ne kadar azaldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan ''Yazılı Medya İstatistikleri, 2009'' bülteni yayımlandı. İşte yazılı medyanın 2009 yılı durumu.

Eklenme: 06 Ağustos 2010 11:39 - Güncelleme: 06 Nisan 2016 13:46

Yazılı medya araştırması, ülkemizde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yayımlanan gazetelerin ve dergilerin genel yapısını kurumsal ve içerik yönünden değerlendirmek, sunulan hizmetin niteliği,  süresi, sıklığı ile ilgili bilgileri derlemek ve karşılaştırmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2005 yılından beri uygulanmaktadır.
 
Yazılı medya araştırmasına ilişkin anket sonuçlarını içeren bu haber bülteninde 2009 yılı sonuçlarına yer verilmiştir.
 
GAZETELERİN % 90,9'U YEREL YAYIN YAPMAKTADIR
2009 yılında gazete ve dergilerin sayısı 2008 yılına göre %7,2 artmıştır. 2009 yılında 6.073 gazete ve dergi yayımlanmıştır. Bu yayınların %57,1'ini dergiler oluşturmaktadır.
 
Ülkemizde 2009 yılında yayımlanan gazetelerin %90,9'u yerel, %2,8'i bölgesel ve %6,3'ü ise ulusal yayın yapmaktadır. Dergilerin ise %37'si yerel, %8'i bölgesel iken, %55'i ulusal yayın yapmaktadır.
 
GAZETE /DERGİLERİN YAYIN BÖLGESİNE GÖRE SAYISI, 2008-2009

Türü  Yıl Toplam % Yerel % Bölgesel % Ulusal %
Toplam 2008  5 665 100  3 543 62,5  316 5,6  1 806 31,9
2009    6 073 100    3 652 60,1     351 5,8    2 070 34,1
Gazete 2008  2 479 100  2 304 92,9 58 2,3 117 4,7
2009    2 604 100    2 368 90,9     73 2,8     163 6,3
Dergi 2008  3 186 100  1 239 38,9 258 8,1  1 689 53,0
2009    3 469 100    1 284 37,0     278 8,0    1 907 55,0

Genel olarak bakıldığında ise gazete ve dergilerin  %60,1'i yerel,  %5,8'i bölgesel ve %34,1'i ise ulusal yayın yapmaktadır.

YILLIK TOPLAM TİRAJIN %94,4'ÜNÜ GAZETELER OLUŞTURMAKTADIR
2009 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2008 yılına göre %15 azalmıştır. 2009 yılında ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2 266 917 287 olup, bunun %94,4'ünü gazeteler oluşturmaktadır. Yıllık toplam tirajın %15,5'i yerel, % 2,4'ü bölgesel, %82,1'i ise ulusal gazete ve dergilerdir.

Dergilerin yıllık toplam tirajının %51,2'si aylık, %14,8'i ise haftalıktır. Dergilerin %25,1'i aylık, % 24,1'i ise üç aylık olarak yayımlanmaktadır. Dergilerin %20,4'ü sektörel/mesleki içerikli yayın yapmakta, %10,2'si ise ek vermektedir.

GAZETELERDE/DERGİLERDE ÇALIŞANLARIN % 30,6'SINI KADINLAR OLUŞTURMAKTADIR
2009 yılında gazete ve dergilerde çalışanların sayısı 2008 yılına göre % 10,5 artmıştır. 2009 yılı Kasım ayı itibariyle gazete ve dergilerde 57 959 kişi çalışmış olup, bunların % 30,6'sını kadınlar oluşturmuştur. Gazete ve dergilerde çalışanların % 76,7'si yayın, % 12,9'u basım, % 10,4'ü ise dağıtım bölümünde çalışmıştır. Yayın bölümünde çalışanlardan 20 824 kişi lisans mezunu olup, 12 403 kişi ise lise mezunudur.
 
2009 yılı Kasım ayında gazete ve dergilerde çalışanların eğitim durumuna bakıldığında, çalışanların  %12,9'u lise altı eğitimli,  %31'i lise mezunu, %46,6'sı ön lisans ve lisans mezunu, %9,6'sı ise yüksek lisans ve doktora mezunudur.