MedyaFaresi MedyaFaresi

11'inci Kalkınma Planı, komisyonda kabul edildi

11'inci Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Eklenme: 17 Temmuz 2019 00:34 - Güncelleme: 16 Temmuz 2019 23:56

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 11’inci Kalkınma Planı kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Planı, rekabetçi üretim ve verimliliğe odaklanarak hazırladıklarını belirten Fuat Oktay, şunları söyledi:

“Teknolojide dışa bağımlılığın azaltılmasını ve buna bağlı olarak imalat sanayisinde yapısal dönüşümü sağlayabilmek için sektörel önceliklendirme yaklaşımını ortaya koyduk. Bu çerçevede, imalat sanayisindeki tüm sektörlerin ticaret, üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerini karşılaştıran ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının analizini yapan çalışmalarla ülkemize orta ve uzun vadede rekabet gücü kazandırarak daha hızlı bir büyümeye yöneltecek sektörleri belirledik.”

Oktay, plan dönemi sonunda imalat sanayi ihracatını 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarmayı, yüksek teknolojili sektörlerin ihracat içerisindeki payını yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e, orta-yüksek teknolojili sektörlerin ihracat içerisindeki payını ise yüzde 36,4’ten yüzde 44,2’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Sanayileşme sürecinin güçlü bir finansal yapı ile desteklenmesi için KOSGEB desteklerinin imalat sanayi içerisindeki payını yüzde 48’den yüzde 75’e yükseltmeyi planladıklarını dile getiren Oktay, Türk Eximbank desteklerinin ihracata oranını da yüzde 26’dan yüzde 29’a, kalkınma yatırım bankacılığı kredi hacmini yüzde 8,1’den yüzde 12’ye çıkaracak şekilde kaynak sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Sanayileşme İcra Kurulu’nun oluşturulacağını aktaran Oktay, “Kurul, sanayileşmeye ilişkin ortak stratejileri geliştirecek, eşgüdümü sağlayacak, uygulamaları izleyecek, kamu alımları ve yerli üretime ilişkin esas ve usulleri belirleyecek, kamu idarelerinin ortak alım yapmalarını sağlayacak, sanayileşmeye ilişkin bütçe kaynağının kullanılmasına karar verecektir” dedi.

 

Ar-Ge çalışmalarına da değinen Oktay, 11’inci Kalkınma Planı dönemi boyunca yapacakları yatırımlarla Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 0,96’dan yüzde 1,8’e çıkaracaklarını söyledi.

Oktay, “Araştırma geliştirme işlevini güçlü bir biçimde sürdürecek şekilde tam zamanlı eş değer Ar-Ge personel sayımızı beş yılda ikiye katlayarak 154 binden 300 bine çıkaracak beşeri sermaye yatırımlarını ve destekleri plan kapsamında öngörmüş durumdayız. Bununla ilgili kuruluşlarımız detaylı çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.