Selin 10 cana mal olduğu Araklı'ya yeni HES Projesi!

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran’da gerçekleşen, 8 kişinin yaşamını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu ve bir HES borusunun zarar gördüğü selin ardından Araklı’ya yapılacak yeni HES projesinin ÇED raporu onaylandı.

Eklenme Tarihi: 27 Temmuz 2019

Independen Türkçe'den Eren Dağıstanlı'nın haberine göre, Araklı’da yaşanan felaketin üstünden henüz bir ay geçmişken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı vadi üzerinde yeni bir HES projesine onay verdi.

Taşgeçit Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından, Araklı sınırları içinde Çatma Deresi ve Karadere üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan “Karadere Regülatörü ve HES Projesi”ne bakanlık tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” raporu verildi.

Projenin iletim tüneli, cebri boru ve santral sahası orman alanı içerisinde kalırken, santral alanına 100 metre mesafede, regülatör alanına 120 metre mesafede ve havuz alanına 70 metre mesafede yerleşim yerleri bulunuyor.

ÇED raporuna göre yapılması planlanan Karadere HES projesi, erozyon riski olan arazi tipinde yer alıyor.

Raporda, “Regülatör, üst toprak depolama alanı, yükleme havuzu, iletim tüneli çok hafif; cebri boru ve santralin orta ve çok şiddetli erozyon potansiyeline sahip topraklar üzerinde bulunmaktadır” ifadesi yer alıyor.

Araklı’da yaşanan sel sonrası TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda, bölgenin yüksek erozyon ve heyelanlı arazi yapısına sahip olduğu belirtilmişti.

TMMOB ayrıca bölgenin iklim ve arazi özelliklerinin büyük ölçüde erozyonun şiddetini artıracak bir karaktere sahip olduğuna ve şiddetli yağışların hem akarsu tabanında hem de arazide büyük miktarda ve oldukça iri boyuttaki (iri çakıl, taş ve kaya) katı maddelerin yerinden sökülüp akım hızının az olduğu akarsu kesitlerinde birikmesine yol açtığına vurgu yapmıştı.