Parti beyannameleri hayvan hakları konusunda ne barındırıyor?

Son yıllarda ne yazık ki hayvanlarla ilgili üzücü işkence ve ölüm haberleri basına sık sık yansıyor. Peki siyasi partilerin hayvan hakları ile ilgili tutumları nasıl? Gelin hep birlikte inceleyelim.(Onedio - Metehan Yeşilyurt)

Eklenme Tarihi: 22 Haziran 2018

AK Parti'nin seçim beyannamesinde de 16 yıllık iktidar döneminde yapılanların kısa özeti ve yapılması plananlar yer alıyor.

Sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Hayvanları Koruma Kanunu, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu maksadıyla 2004 yılında yürürlüğe girdi. 2004 yılında toplam 14.650 hayvan kapasiteli 67 adet hayvan bakımevi mevcut iken; 2018 yılı itibarıyla ülkemizde toplam 85.000 hayvan kapasiteli 233 hayvan bakımevi bulunmaktadır. 2009-2018 yılları arasında 59 yerel yönetime hayvan bakımevi yapımı maksadıyla mali destek sağlanmıştır.

Yabani hayatı koruyup, ekosistemlerini güçlendirdik. 81 adet yaban hayatı geliştirme sahamızda yaban hayvanlarını tabii yaşama ortamlarıyla birlikte koruyoruz. Zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının hayatlarını idame ettirmeleri maksadıyla yemleme çalışmaları yaptık. Nesli tehlike altında olan türlerimizden öncelikli tespit edilen 60 hassas tür için eylem planları hazırladık. Tabiatın desteklenmesi maksadıyla her yıl keklik, sülün gibi ortalama 100 bin kanatlı hayvan ve 3,7 milyon yavru alabalık üreterek tabiata bırakıyoruz.

CHP'nin seçim bildirgesinde de konu ile ilgili şu açıklamalar ve vaatler mevcut;

Caydırıcı ceza kanunlarını yürürlüğe koyarak hayvanlara yapılan kötü muamelenin önüne geçeceğiz.

Vahşi hayvanların üretimini, kaçakçılığını ve enformel yollarla satılmasını engelleyeceğiz.

Zarar gören doğal yaşam alanlarını ve soyu tükenme tehlikesi altındaki türleri etkin bir şekilde koruyacağız.

Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin hayvan barınağı açmalarının önündeki yasal engelleri kaldıracağız. Nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere hayvan barınağı açma zorunluluğu getireceğiz.

Özel hayvan barınaklarına altyapı hizmetlerini ücretsiz sağlayacak, tüm barınaklara niteliklerinin yükseltilmesi için destek vereceğiz.

MHP'nin Cumhur İttifakı ile ilgili hazırlanan kitapçıkta hayvan hakları ile ilgili özel bir kısım bulunmuyor.

Ancak son dönemde yaşanan olaylar üzerine milletvekili ve milletvekili adaylarının açıklamaları basına yansıyor.

İYİ Parti'nin seçim beyanında hayvan hakları ile ilgili iki madde bulunuyor.

383- Hayvan haklarının korunmasında UNESCO Hayvan Hakları Bildirgesini referans alacağız. UNESCO tarandan yayınlanan Hayvan Hakları Bildirgesi'ndeki metni devlet politikası olarak aynen benimseyeceğiz. Yabani hayvanların kendi doğal ortamlarında rahatsız edilmeden yaşamalarını temin etmekle birlikte; nesli tükenen hayvanlarla ilgili bilimsel çalışmalar yaparak her türlü tedbiri alacağız. Hayvan hakları konusunda çağa uygun yasal düzenlemeler yapılarak tüm vatandaşlarımızı hayvan hakları konusunda bilinçlendireceğiz. Hayvan haklarının ihlaline yönelik eylemler ve fiiller ile bu eylem ve fiillerin karşılığı olacak yaptırımlar yasa ile yeniden düzenlenerek, hayvan hakları ihlallerinin karşılığı olarak uygulayacak yaptırımların caydırıcı olmasını sağlayacağız.

384- Hayvan hakları ihlallerine ilişkin her türlü denetim ve iyileştirmeyi düzenli olarak yapacağız. Hayvan barınaklarının sayısını arttıracağız. Evcil hayvan ve hayvan bakım ürün mağazaları, üretim çiftlikleri, barınaklar, hayvanat bahçeleri ve benzeri yerlerde bulunan hayvanların sağlık durumları ve bu alanlarda hayvan hakları ihlallerinin meydana gelmemesi açısından her türlü denetim ve iyileştirmeyi düzenli olarak yapacağız. STK'lar ve Yerel Yönetimler işbirliğinde hayvan barınaklarının sayısını arttıracağız ve mevcut barınakların durumlarını iyileştireceğiz, sokak hayvanlarının aşı, mama, barınak ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağız.