Meclis'teki bu görüntüleri artık göremeyeceğiz: Çünkü çekim yasağı geldi

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bugün toplantısında AKP’li komisyon başkanı Hakan Çavuşoğlu, ilgili yönetmeliğe dikkat çekerek medyanın yapacağı çekimleri izin kriteri getirdi. Çavuşoğlu, “Komisyon Başkanının izni dışında çekim faaliyeti yapılmayacaktır” dedi.

Eklenme: 10 Temmuz 2019 17:44 - Güncelleme: 10 Temmuz 2019 19:37

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, “O yasaktan hareketle yetkinizi milletvekilleri aleyhine kullanmanız da söz konusu olamaz”.

(Turkiyegundemi.com)

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, çok eski tarihte hazırlanan yönetmeliğin basın mensuplarına  ilişkin olduğunu, milletvekillerine dönük bir yasaktan söz edilemeyeceğini  söyledi. Tanrıkulu, “Hazırlandığı tarihte Facebook yok, Twitter yok, sosyal medya yok o zaman. Dolayısıyla milletvekilleri için getirilmiş bir yasak söz konusu değil, basın mensupları için getirilmiş bir yasak. Dolayısıyla yani o yasaktan h areketle yetkinizi milletvekilleri aleyhine kullanmanız da söz konusu olamaz” dedi.

Komisyon konuşmaları şöyle.

BAŞKAN – Bugün malumunuz olduğu üzere kolluk kuvvetlerine verilen insan hakları eğitimi ve kolluk kuvvetlerinin insan hakları farkındalığını artırmaya dönük olarak yapılan faaliyetler konusunda Komisyonumuz bilgilendirilecek.

Bilgilendirme sunumuna geçmeden önce sizlere bir iki hususu hatırlatmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Komisyon Başkanının izni dışında çekim faaliyeti yapılmayacaktır. Bu konuda tüm üyelerimizin duyarlılık göstermesini hassaten rica ediyorum.

Yine Komisyon çalışmalarının karşılıklı saygı ortamı içerisinde cereyanını temin için sayın üyelerimizin soru ve değerlendirmelerinin mümkün olduğu ölçüde görüşülen konuyla ilgili olmasını ve kullanılan dil ve üslubun saygı sınırları içerisinde kalmasını rica ediyorum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın konuklar, hoş geldiniz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, ben de bu konuya değinecektim. Sayın Başkan, aynı görüşte değilim, şöyle: Sizin konuşmanızın başında açıkladığınız yönetmelik basın mensuplarına ilişkin ve onların uyması gereken esaslara ilişkin yönetmelik ve çok eski bir tarihte hazırlanmış.

Hazırlandığı tarihte Facebook yok, Twitter yok, sosyal medya yok o zaman. Dolayısıyla milletvekilleri için getirilmiş bir yasak söz konusu değil, basın mensupları için getirilmiş bir yasak. Dolayısıyla yani o yasaktan h areketle yetkinizi milletvekilleri aleyhine kullanmanız da söz konusu olamaz. Ama biz bu toplantının insicamını bozmamak amacıyla yayın yapmayacağız, konuklarımız var burada. Özür dilerim ama konukların olmadığı bir ortamda da bu yayınları yaparız.

Yani siz herhâlde bizi kolluk kuvvetiyle bu salondan çıkaracak değilsiniz, telefonumuzu elimizden alacak değilsiniz. Ayrıca bu Komisyonun yapısı gereği de, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olması hasebiyle de burada tartışmaların, konuşmaların yayınlanmasında, toplumun izlemesinde büyük yarar var, Parlamento bakımından büyük yarar var aynı zamanda. Neyi inceliyoruz, nasıl inceliyoruz? Böyle bir Komisyonun varlığından toplumun da haberdar olması iyidir.

O nedenle, o yasağı milletvekillerine yönelik genişletemezsiniz. Benim de görüşüm bu. Bunu da ifade etmiş olayım. Bir dahaki toplantıda baş başa olursak eğer bu tartışmayı daha esaslı yaparız.

BAŞKAN – Televizyon iyi bir şey galiba?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Şöyle bir şey, onu söyleyeyim. Yani kötü ev sahibi kiracıyı mülk sahibi yaparmış. Maalesef merkez medya bir yerlerden gelen bir yasakla bizleri televizyona çıkarmıyor. O nedenle kendi medyamızı oluşturduk. Çok da memnunuz. Size de öneriyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tanrıkulu, tabii bir tartışma konusu da yapmak istemiyorum ama yönetmeliğimiz 6/2/2013 tarihli bir yönetmelik. Takdir edersiniz ki milletvekillerinin bu Parlamentodaki esas fonksiyonu yasama faaliyetleri, denetim faaliyetlerini yerine getirmek. Yayıncılık faaliyeti milletvekilliği nin görev ve faaliyetleri kapsamında olan bir şey değildir. Bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda mülahaza ediyorum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Değil. Yani kendi yaptığımız faaliyeti duyurmak, sonuçta bu yayını…

BAŞKAN – Düşüncemi ifade ettim Sezgin Beyciğim, katılırsınız, katılmazsınız…

EBRÜ GÜNAY (Mardin) – Ben de yayın konusunda katılıyorum. Aslında insan hakları savunuculuğunun temel şeyi şeffaf olması. O yüzden bu Komisyonda tartışırken basına açık olmasının bir zararı olmadığını düşünüyorum ama belki daha ilerleyen platformlarda bunu tartışmak gerekiyor.

(Turkiyegundemi.com)