Ezber bozacak anket! Kürtler nerede yaşamak istiyor?

Doğudaki Kürtler'e 'Nerede yaşamak isterdiniz?', 'Kendinizi TC vatandaşı olarak görüyor musunuz?' diye soruldu. İşte cevaplar...

Eklenme: 16 Aralık 2009 12:14 - Güncelleme: 29 Mart 2016 09:40

"Sizce, Güneydoğu Anadolu'da oturan Kürtler nerede yaşamak ister? Şu an oturdukları kentlerde, kasabalarda, köylerde mi? Yani, PKK'nın "Kürdistan" dediği bölgede mi? Yoksa Anadolu'nun başka yerlerinde mi?"

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasının bazı verilerini Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, bugün köşesinden duyurdu...

Özkök, şu verilere yer verdi:

'Araştırmanın adı, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sosyo-ekonomik araştırması."

3000 hane halkına soru kâğıdı gönderilmiş.

Bunların 2401'inden cevap alınmış.

Araştırmada sorulan sorulardan biri şu:

DOĞUDAKİ KÜRTLER NEREDE YAŞAMAK İSTİYOR?

"İmkânınız olsa Türkiye'nin neresinde yaşamak istersiniz?"

Sorunun cevapları şöyle:
Buradan memnunum yüzde 50.2

İstanbul................yüzde 12.9
İzmir......................yüzde 4.8
Antalya..................yüzde 4.8
Ankara.................. yüzde 4.0

KENDİNİZİ TC VATANDAŞI OLARAK KABUL EDİYOR MUSUNUZ?
Peki kimdir bu insanlar? Kendilerini ne ölçüde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmektedirler? Bölgede konuşulan insanların yüzde 78.9'u "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını", "vazgeçilmez" olarak görüyor.

Bu rakamı düşük sanmayın.

Çünkü aynı bölgede yaşayıp anadili "Türkçe" olanlar arasında TC vatandaşlığını vazgeçilmez kabul edenlerin oranı yüzde 88.5.

Şimdi sıkı durun.

Anadili "Arapça" olanların, yani Arap kökenlilerin içinde TC vatandaşlığını vazgeçilmez kabul edenlerin oranı yüzde 89.4.

Yani bölgedeki Türklerinkinden de yüksek.

En düşük aidiyet duygusu ise Zaza kökenli Kürtler arasında çıkmış.

O da yüzde 60.