Erdoğan: Her kim para kaçırırsa affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Genel Kurulu'nda para kaçırma girişiminde bulunan yatırımcıları affetmeyeceklerini bildirdi.

Eklenme: 21 Nisan 2018 15:39 - Güncelleme: 21 Nisan 2018 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kuruluşundan bu yana DEİK'in faaliyetlerine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Türk özel sektörüne, dış ekonomik ilişkileri yürütmek, imkanları araştırmak, ihracatı artırmak ve bu hususlarda yardımcı olarak kurulan DEİK'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, kurucu 101 kuruluşu, 135 ikili ekonomik konseyi, 5 sektörel iş konseyi, 2 özel amaçlı iş konseyi ile DEİK'in gerçekten çok önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Erdoğan, iş adamları arasında asla ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz isimlerle, bu isimlerin meşrepleriyle, fikirleriyle, kökenleriyle, siyasi duruşlarıyla ilgilenmiyoruz. Onların sadece Türk iş adamı olması bizim için yeter sebeptir. Bizim için önemli olan önümüze getirilen konunun, ülkemiz için milletimiz için devletimiz için taşıdığı ehemmiyettir. Gerisine teferruat gözüyle bakıyoruz. İş dünyamızda yakın iş birliği halinde geçirdiğimiz 15 yılda katettiğimiz mesafe ortadadır. Buradaki her bir arkadaşımın yaptıkları işlerin hacmi, şirketlerinin değeri 15 yıl öncesine göre onlarca kat artmıştır. Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için dün ulaşılmaz gibi gözüken hedefler hamdolsun bugün sadece zaman ve planlama meselesi haline dönüşmüştür. Nitekim ihracatımızın 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkmasını bu gelişmenin, bu öz güvenin bir neticesi olarak görüyorum ama bizim hedeflerimiz çok daha büyük. Türkiye'yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 trilyon dolar milli gelir düzeyine çıkartma hedefimiz var. Bu konuda iş dünyamızla eskilerin dediği gibi kavilleştik. İnşallah durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışacak ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız."

"Bu teşvik sistemiyle yatırımcılara cazip imkanlar sağlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni yatırım bedeli 135 milyar lira olan 23 proje ile başlattıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İhracatımızda 6,3 milyar dolarlık artış, ithalatımızda 12,3 milyar dolarlık azalışa yol açmasını beklediğimiz bu yatırımlar sayesinde 34 bini doğrudan, 134 bini de dolaylı istihdam artışı sağlayacağız. Biliyorsunuz 2023 hedeflerimize ulaşmak için Türkiye'nin mevcut büyüklüğünü yaklaşık 2 kat daha artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin bu hedefine ulaşabilmesi için aşması gereken teknik ve psikolojik birtakım engeller var. Yurt içinde ve yurt dışında ekonomimizle ilgili değerlendirmeler yapan kimi çevrelerin önümüze çıkardığı soru işaretlerini etkisiz hale getirmenin yolu; teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. Yüksek teknoloji yatırımları bunların başında geliyor. Bu yatırımlar aynı zamanda yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin ithalatını azaltarak cari açığımızın iyileşmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden yenilenebilir enerji kaynaklarına, yerli otomobilden savunma sanayine kadar pek çok alanda başlattığımız hamlelerin gerisinde işte bu anlayış vardır."

Yüksek teknoloji yatırımlarının, çok büyük sermaye, çok ciddi kapasite ve bunlarla birlikte yeni ihracat bağlantıları kurmak demek olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ni bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirdik. Özellikle 100 milyon doları aşan büyük projeler için uygulayacağımız bu teşvik sistemiyle yatırımcılara gerçekten cazip imkanlar sağlıyoruz. Gümrük Vergisi muafiyetinden makine, teçhizat ve inşaat harcamalarının KDV istisnasına, Kurumlar Vergisi indirimlerine, personel desteğine, finansman katkısına, hatta kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar gerçekten çok önemli teşviklerle yatırımcıların karşısına çıkıyoruz. Sizler aracılığıyla tüm girişimcilerimizi, tüm uluslararası yatırımcıları bu teşviklerden faydalanmak üzere Ekonomi Bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum."

'Her kim para kaçırmaya tevessül ederse affetmeyiz'
"Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli, böylesi bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır.

Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele para kazanmak değil, kazanılan parayla ne yapıldığıdır. Bunun üzerinde durmamız lazım. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten söyleyecek sözümüz kalmıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?" dedi.