Masonluk hakkında 15 ilginç bilgi!

Masonluk, kökleri Orta Çağ Avrupası'na dayanan ve kurulduğu tarihten itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan bir örgüttür. İşte masonluk hakkında güvenilir kaynak ve araştırmalardan elde edilen 15 pek ilginç bilgi...

Eklenme Tarihi: 08 Ocak 2017

1. Masonluğun ortaya çıkışına dair çok net bir tarih gösterilemese de, bu topluluğun Avrupalı taş ustalarının oluşturduğu, kökleri 14. yüzyıla dayanan meslek birliklerinden evrilerek bugünkü halini aldığı bilinmekte. Masonluk ve sahip olduğu kademeler, isimlerini 14. yüzyılın sonlarına dayanan bu derneklerden almıştır. Masonluğun temelde üç adet kademesi bulunmaktadır ve bunlar çıraklık, kalfalık ve ustalıktır. Masonların şövalye kökenine sahip oldukları fikri, hâlen tartışılan bir başka teoridir.

2. Masonluk belirli bir dine inanmayı şart koşmaz ancak inançsız kimseler mason localarına katılamazlar. Evet, ilginçtir fakat bir ateist ya da agnostikseniz, mason localarına katılmanız mümkün değildir. Masonluğun ilk zamanlarına baktığımız zaman hristiyanlık inancının yüceltildiğini, fakat sonraki dönemlerde diğer dinlere ya da bir yaratıcıya inanan insanları da aralarına dahil ettikleri bilinmektedir.

3. Masonların düzenlediği kabul törenleri gizli tutulmaktadır fakat bugün bazı locaların eski sembolleri, göz bağlama geleneğini ve çıplaklığı hâlen kullandığı bilinmektedir. Mason localarına katılma süreçleri farklılık göstermekle birlikte, katılmak için genellikle bir üyenin tavsiyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde mason localarına katılmak isteyen insanlar internet üzerinden de bulundukları şehirdeki localara ve toplantılarına kolaylıkla ulaşabilmektedir.

4. Masonların, kişilerin bulundukları kademelere göre belirlenen özel tokalaşma biçimleri vardır. Masonlar ortak bir felsefî altyapı ve insanlık ülküsü çerçevesinde birleşirler. Sevgi, saygı, tolerans, hak eşitliği, evrensel kardeşlik ve bilimsel gelişmenin gerekliliği gibi konseptler masonluğun esaslarını oluşturur. Masonluğu bir tekâmül süreci olarak gören üyeler, toplum içinde diğerlerine fark edilmeden selamlaşmak için kendi belirledikleri stillerde, bulunulan kademeye göre değişen tokalaşmalara sahiptirler.